JobtitelAnsøgningsfrist
12-07-2024
Med plads til 44 børn fordelt i vuggestue med plads til 24 børn fra 0-3 år, fordelt på to stuer. Børnehave med plads til 20 børn fra 4 - 6-årige.
02-08-2024
28-06-2024
Institutionen er normeret til 40 børn, fra 4 til 6 år fordelt på 3 stuer.
08-08-2024
12-07-2024
Har du bopæl i Qeqqata Kommunia? Har du fået lærestedsbekræftelse fra Niuernermik Ilinniarfik og mangler en praktikplads? Så kig på denne mulighed!
29-07-2024
12-07-2024
Har du bopæl i Qeqqata Kommunia? Har du fået lærestedsbekræftelse fra Niuernermik Ilinniarfik og mangler en praktikplads? Så kig på denne mulighed!
29-07-2024
18-06-2024
Med plads til 48 børn fra 0 til 3 år, fordelt på fire stuer.
Arbejds- og ansvarsområder:
Du skal være medansvarlig i at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra retningslinjer som kan findes i Qeqqata Kommunia hjemmeside vedr. Qeqqata Kommunia politiske visioner, børne- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger.

30-08-2024
03-05-2024
Ældre & Handicapafdelingen ved Området for Velfærd i Sisimiut søger en afdelingsleder
08-08-2024
13-07-2024
Ønsker du et spændende job med både meningsfuldt indhold og værdiskabende formål?
03-08-2024
19-07-2024
Qeqqata Kommunia igangsætter flere anlægsprojekter, og vi søger derfor en anlægsmedarbejder til Området for Teknik og Miljø i Sisimiut. Som anlægsmedarbejder får du mulighed for at arbejde med både igangværende og nye anlægsopgaver i en skala, du sjældent får tilbudt, f.eks. vejbyggeri, byggemodning, 2 skolerenoveringer, boligbyggeri og meget mere.
15-08-2024
17-07-2024
Er du kreativ, fleksibel, rummelig og er vant til at have mange bolde i luften? Spændende stilling som bæredygtighedskonsulent ved stabsfunktionen i Maniitsoq med fokus på kommunikation og projektledelse og styring i Qeqqata Kommunia, er ledig.
07-08-2024
18-07-2024
Daginstitutionen Paarsi blev etableret 14.maj 1990. Er placeret Annertusoq 1056. Husets rumme og stuerne er store, gode omgivelser med udsigt til havet, med legeplads, naturlegeplads som ikke er langt fra klippe stranden.
09-08-2024
13-07-2024
Fritidshjemmet Naasoq har normering til 72 børn, fra førskolebørn til 1. 2. . klasser.
03-08-2024
13-07-2024
Fritidshjemmet Naasoq er en fritidsklub normeret til 72 børn, fra førskolebørn til 1., 2. klasser.
03-08-2024
16-07-2024
Er du passioneret omkring at gøre en forskel for ældre og personer med handicap? Brænder du for at levere fysioterapeutiske ydelser af høj kvalitet og skabe bedre livskvalitet for beboere på plejehjem og hjemmeboende borgere i Maniitsoq og omegn?
06-08-2024
11-03-2024
Området for Velfærd søger leder til Familiecenter, som vil være tilknyttet til Området for Velfærds øvrige afdelinger.
07-08-2024
13-07-2024
Qeqqata Kommunias elevhjem i Maniitsoq har 1 lederstilling ledig på Qeqqata Kommunias elevhjem i Maniitsoq.
03-08-2024
01-03-2024
Vil du være en del af en folkeskole i udvikling? Qeqqata Kommunia søger lærere i Maniitsoq
13-07-2024
Majoriaq Maniitsoq, søger en lærer til undervisning i FA-linien, med ansættelse 1. september eller efter nærmere aftale.
03-08-2024
08-07-2024
2 Stillinger som underviser ved Majoriaq i Sisimiut er ledige i fagene dansk, grønlandsk, engelsk. I Majoriaq underviser vi borgere til at få afgangsbevis, for at kunne komme videre i uddannelsesforløb ud fra borgerens behov.
29-07-2024
15-07-2024
Institutionen er normeret til 51 0-5 årige børn fordelt på 4 stuer. Der er to vuggestuer til børn fra 0 til 3 år, og en stue til børn fra 2½-4 år, og en stue til 4-5 år. Personalenormeringen ligger på 15,25 inkl. rengøringspersonalet.
09-08-2024
15-07-2024
Institutionen er normeret til 51 0-5 årige børn fordelt på 4 stuer. Der er to vuggestuer til børn fra 0 til 3 år, og en stue til børn fra 2½-4 år, og en stue til 4-5 år. Personalenormeringen ligger på 15,25 inkl. rengøringspersonalet.
09-08-2024
18-06-2024
Vi har behov for at socialhjælpere som er engageret i børnene, kan udvise kærlighed og tillid, er engageret i forældre og kan have god dialog med dem, har vilje til at arbejde med barnet i centrum.
19-08-2024
12-07-2024
Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner. Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.
I Qeqqani MISI vil du indgå i et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter samt vores kontorfuldmægtige. Teamet er samlet normeret til 6 medarbejdere. Vi er delt i to afdelinger; én i Sisimiut og én i Maniitsoq. Herunder har vi 6 tilhørende bygder, som vi har tjenesterejser til et par gange i løbet af året – alt efter behov. Dette betyder, at der i stillingen skal påregnes rejseaktivitet mellem afdelingerne samt til bygderne.
02-08-2024
13-07-2024
Familiecenteret Sisimiut er i gang med en spændende udviklingsproces – vil du være med?
07-08-2024
13-03-2024
Pædagog/faglærer til kreativt ikke boglig forløb i Nutaaliorfeeraq, Sisimiut Majoriaq
30-07-2024
15-02-2024
Qeqqata Kommunia søger en skoleleder til Sarfannguup Atuarfia
11-07-2024
Børnehaven Nuka Kangerlussuaq
• 2 Socialhjælpere

Med plads til 44 børn fordelt i vuggestue med plads til 24 børn fra 0-4 år, fordelt på to stuer. Børnehave med plads til 20 børn fra 4 - 6-årige

01-08-2024
17-07-2024
Brænder du for at sikre god sagsbehandling på pensionsområdet i Maniitsoq-distriktet? Vil du være en del af et dedikeret team i Ydelsesafdelingen?
07-08-2024
16-07-2024
Brænder du for at sikre god sagsbehandling på offentlig hjælpsområdet i Maniitsoq-distriktet? Vil du være en del af et dedikeret team i Ydelsesafdelingen?
06-08-2024
18-06-2024
Meeraaqqerivik Nuka har plads til 48 børn fra 0 til 3 år, fordelt på fire stuer.
Arbejds- og ansvarsområder:
Du skal være medansvarlig i at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra retningslinjer som kan findes i Qeqqata Kommunia hjemmeside vedr. Qeqqata Kommunia politiske visioner, børne- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger.
30-08-2024
12-07-2024
Har du lyst til at give beboerne en tryg og meningsfyldt tilværelse, er der nu ledig stilling som socialhjælper i skiftende vagter døgnet rundt og i alle ugens dage.
02-08-2024
12-07-2024
Er tiden inde til at prøve nye og spændende opgaver?
02-08-2024
18-06-2024
Qeqqata Kommunia Maniitsoq daginstitutioner søger, fastansatte vikarkorps 1 medhjælpere i Meeqqerivik Paarsi
09-08-2024