Lærere til Atuarfik Kilaaseeraq

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling?

Qeqqata Kommunia søger lærere i Maniitsoq

Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

Der er ca. 353 elever

Skolen har en normering til 42 undervisere

Der er 22 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 6 specialklasser

Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en forskel og biddrage til denne udvikling.

På Atuarfik Kilaaseraq er i gang med at have en anderledes undervisning, hvor vi håber på, at det vil give løft for eleverne. Målsætning er at elever får bedre resultater. Det medfører, at det er meget vigtigt, at lærerne forbereder sig som et team og, at lærerne som team kører løbende evaluering. Trinnene har samme mødetid og fritid for elever. Undervisning kører ved, at brug disse metoder: Tværfagligt uv., Projektorienteret uv. Og uv. Differentiering.  

Skolens indsatsområder er: at forbedre fremmedsprog og matematik, samt at udvikle elevernes kompetencer og sociale færdigheder.

Derudover har Qeqqata Kommunia indsatsområder for folkeskoler: bedre resultater i fremmedsprog og at alle elever bliver bedre til læsning.

I forhold til Atuarfik Kilaaseeraq´s bygning har der været problemer i flere år, derfor er eleverne flyttet til andre steder. Yngstetrinnet er flyttet til skolepasninger, mellemtrinnet til Majoriaq og ældstetrinnet til Hotel Toppen. Hvis man ansøger, skal man forvente, at man skal arbejde et andet sted end skolen.

Lærere søges i alle trin til Atuarfik Kilaaseeraq

1 lærer til yngste trin: Alle fag og klasselærerfunktion

3 Lærer søges til mellemtrin:

Engelsklærer, det vil være et plus, hvis man også kan undervise i Dansk eller Grønlandsk. Man kan også forhandle om ændringer i fagene: Samfundsfag, Naturfag, Historie, Religion Filosofi, Lokale valg, It-undervisning, Idræt, klasselærer funktion.

3 Lærere søges til ældstetrin:

Engelsk, Dansk og Matematik, det vil være et plus, hvis man også kan undervise i Fysik/kemi. Man kan også forhandle om ændringer i fagene: Samfundsfag, NaturGeografi, Biologi, Historie, Religion og Filosofi, Lokale valg, It-undervisning, Idræt, klasselærer funktion.

2 lærer til specialklasser:

Alle fag og klasselærerfunktion

Maniitsoq har igennem de sidste mange år oplevet boom i fiskeindustrien, hvor kommunen har arbejdet med byfornyelse, boligbyggeri og stadig arbejder med en nytænkning og udvikling af daginstitutions- og fritidstilbuddene. I Maniitsoq er der gode muligheder for:

  • Dagsinstitutions pladser med lav pris
  • Fritidsaktiviteter
  • Fritidssport, herunder gode ski-muligheder i langrend og alpin
  • Vandre i naturen og gode sejle muligheder

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår (se www.imak.gl), herunder ret til frirejse og bohaveflytning. Ansættelsesperioden fastsættes som minimum til 3 år med mulighed for forlængelse med 1 år adgangen. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående.

Børneattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest, børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

For nærmere oplysninger kan man henvende sig til Fg. Skoleinspektør Mina Marie Andersen på telefon (+299) 81 31 22 eller e-mail: mina@kilaas.gl eller mima@qeqqata.gl

Tiltrædelse pr. 15. marts 2024 eller efter aftale.

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.maniitsumi-atuarfiit.gl Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest medsendes.